Statistikas tabula

Uzņēmumu IKT izdevumi sadalījumā pa preču un pakalpojumu veidiem (% no kopējiem IKT izdevumiem)

Tabulas kods datubāzē
ITG330
Pēdējais pieejamais periods
Par 2011. gadu
Izdevumi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām
Izdevumi par IKT precēm un pakalpojumiem uzņēmuma darbības nodrošināšanai vai patēriņam ražošanas procesā, neieskaitot iepirkto tālākpārdošanai.