Statistikas tabula

Uzņēmumu IKT izdevumi

Tabulas kods datubāzē
ITG310
Pēdējais pieejamais periods
Par 2011. gadu
Izdevumi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām
Izdevumi par IKT precēm un pakalpojumiem uzņēmuma darbības nodrošināšanai vai patēriņam ražošanas procesā, neieskaitot iepirkto tālākpārdošanai.