Statistikas tabula

Faktori, kuri ierobežo uzņēmumus izmantot mākoņdatošanas pakalpojumus

Tabulas kods datubāzē
ITUG210
Pēdējais pieejamais periods
Par 2014. gadu
Dati atjaunoti