Statistikas tabula

Faktori, kuri ierobežo uzņēmumus izmantot mākoņdatošanas pakalpojumus

Tabulas kods datubāzē
ITUG210
Pēdējais pieejamais periods
Par 2014. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 24.10.2018