Statistikas tabula

Iemesli, kāpēc netiek izmantotas glabātuves vietas internetā (% no mākoņdatošanas pakalpojumu nelietotājiem attiecīgajā grupā)

ITMG130
Pēdējais pieejamais periods
Par 2014. gadu
Dati atjaunoti