Statistikas tabula

Iedzīvotāji, kuri ir maksājuši par glabātuves vietām internetā vai failu koplietošanu (% no mākoņdatošanas pakalpojumu lietotājiem attiecīgajā grupā)

ITMG100
Pēdējais pieejamais periods
Par 2014. gadu
Dati atjaunoti