Statistikas tabula

Informācijas tipi, kādi tiek glabāti vai koplietoti glabātuves vietās internetā (% no interneta lietotājiem attiecīgajā grupā)

ITMG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2014. gadu
Dati atjaunoti