Statistikas tabula

Saražotās un pārdotās IKT produkcijas vērtība (tūkst. euro)

ITG260
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 09.08.2019
Par 2018. gadu 02.12.2019
Par 2018. gadu 10.08.2020