Statistikas tabula

IKT sektora uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji

ITG230
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 02.12.2019
Par 2018. gadu 10.08.2020
Par 2019. gadu 02.12.2020