Statistikas tabula

IKT produktu imports un eksports (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
ITG270
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
IKT produktu imports

Importa kopapjomā tiek ieskaitītas:

  • preces, kas deklarētas patēriņam Latvijā;
  • preces, kas ievestas pārstrādei, uzņemoties saistības par atpakaļizvešanu;
  • eksportētās preces, kas ievestas pēc pārstrādes ārzemēs.

IKT produktu saraksts balstīts uz KN 2012 klasifikāciju.

Importa kopapjomā netiek ieskaitīts ievedums uz laiku, preces remontam, nomai, vēstniecībām un diplomātiskajām pārstāvniecībām.

IKT produktu eksports

Eksporta kopapjomā tiek ieskaitītas:

  • preces, kas izvestas realizēšanai ārvalstīs;
  • preces, kas izvestas pārstrādei ārvalstīs, uzņemoties saistības par atpakaļievešanu;
  • reeksports, t. i., patēriņam Latvijā importētas preces, kas izvestas atpakaļ uz ārvalstīm.

Eksporta kopapjomā netiek ieskaitīts izvedums uz laiku, preces remontam, nomai, vēstniecībām un diplomātiskām pārstāvniecībām.

IKT produktu saraksts balstīts uz KN 2012 klasifikāciju.