Statistikas tabula

IKT sektora uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji

Tabulas kods datubāzē
ITG230
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sektors

IKT sektors noteikts atbilstoši starptautiskajai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (angl. – OECD) definīcijai, kura nosaka šādu ekonomisko darbības veidu (saskaņā ar NACE 2. red.) iekļaušanu:

  1. IKT ražošana (NACE klases: 26.11; 26.12; 26.20; 26.30; 26.40; 26.80);
  2. IKT vairumtirdzniecība (NACE klases: 46.51; 46.52);
  3. IKT pakalpojumu sniegšana (datorprogrammatūras tiražēšana (NACE klases: 58.21; 58.29), telekomunikācijas (NACE klases: 61.10; 61.20; 61.30; 61.90), datorprogrammēšana, konsultēšana un ar to saistītas darbības (NACE klases: 62.01; 62.02; 62.03; 62.09), datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītas darbības, interneta portālu darbība (NACE klases: 63.11; 63.12), datoru, to perifēro iekārtu un sakaru iekārtu remonts (NACE klases: 95.11; 95.12).