Statistikas tabula

Uzņēmumi, kas veica lielo datu (big data) analīzi (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

ITUG350
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 24.10.2019
Par 2020. gadu 29.10.2020