Statistikas tabula

Uzņēmumi, kuri nodrošināja mācības, lai pilnveidotu vai papildinātu personāla IKT/IT prasmes (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

ITUG180
Dati atjaunoti