Statistikas tabula

IKT funkciju nodrošinājums uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

ITUG151
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti