Statistikas tabula

Iedzīvotāju veiktās darbības informācijas un komunikāciju tehnoloģiju drošības jomā

ITMG260
Pēdējais pieejamais periods
Par 2015. gadu
Dati atjaunoti