Statistikas tabula

E-prasmes (% no iedzīvotāju kopskaita attiecīgajā grupā)

ITMG171
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti