Statistikas tabula

E-prasmes (% no iedzīvotāju kopskaita attiecīgajā grupā)

Tabulas kods datubāzē
ITMG171
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
E-prasmes

Prasmju kopums, kas raksturo cilvēka spēju pārvaldīt un strādāt ar informāciju un komunikāciju tehnoloģijām.