Statistikas tabula

E-prasmes 2014. gadā (% no iedzīvotāju kopskaita attiecīgajā grupā)

Tabulas kods datubāzē
ITMG170
Pēdējais pieejamais periods
Par 2014. gadu
E-prasmes

Prasmju kopums, kas raksturo cilvēka spēju pārvaldīt un strādāt ar informāciju un komunikāciju tehnoloģijām.