Statistikas tabula

Uzņēmumi, kuri izsniedza/nosūtīja elektroniskā vai papīra formā rēķinus (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

ITUG252
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti