Statistikas tabula

Zinātņu doktori sadalījumā pa vecuma grupām un pēc dzimuma

Tabulas kods datubāzē
ZIG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2009. gadu
Zinātņu doktors

Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumā tiek aptvertas personas vecumā līdz 69 gadiem, kuras zinātnisko grādu atbilstoši Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas (ISCED-1997) 6. līmenim ieguvušas Latvijā vai ārpus tās. Izlasē tika iekļautas:

  • personas, kuras Padomju Savienības pastāvēšanas laikā ir ieguvušas zinātņu kandidāta vai doktora grādu Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā (LPSR) vai citur bijušajā Padomju Savienībā un kuru zinātņu kandidāta vai zinātņu doktora grāds tiek pielīdzināts Latvijas Republikas doktora zinātniskajam grādam (izņemot Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā (PSRS) iegūto zinātnisko grādu, kas iegūts, pamatojoties uz darbu marksismā-ļeņinismā, zinātniskajā komunismā, Padomju Savienības Komunistiskās (boļševiku) partijas vēsturē, zinātniskajā ateismā, padomju tiesībās, padomju ideoloģisko organizāciju apoloģētikā, kā arī darbu, kurā slavināta totalitāra ideoloģija vai kurā noniecināts vai noliegts Latvijas Republikas valstiskums);
  • personas, kuras doktora grādu ieguvušas Latvijā jau pēc Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas;
  • personas, kuras doktora grādu ieguvušas ārzemēs.