Statistikas tabula

Darbības, ko veic uzņēmumi, kas izmanto kādu IT risinājumu, lai apstrādātu informāciju par klientiem (CRM) (% no uzņēmumu kopskaita)

ITUG260
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti