Statistikas tabula

Sadarbība ar valsts vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem izmantojot internetu, iedzīvotāju grupu dalījumā (% no iedzīvotāju kopskaita attiecīgajā grupā)

Tabulas kods datubāzē
ITMG140
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti