Statistikas tabula

Iedzīvotāju interneta izmantošanas vietas gada sākumā (% no personām, kas lietojušas internetu pēdējo 3 mēnešu laikā)

ITMG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2013. gadu
Dati atjaunoti