Statistikas tabula

Iedzīvotāju interneta izmantošanas vietas gada sākumā (% no personām, kas lietojušas internetu pēdējo 3 mēnešu laikā)

Tabulas kods datubāzē
ITMG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2013. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 31.10.2018