Statistikas tabula

Ierīces interneta pieejamībai mājsaimniecībās gada sākumā

ITMG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2014. gadu
Dati atjaunoti