Statistikas tabula

Ierīces interneta pieejamībai mājsaimniecībās gada sākumā

Tabulas kods datubāzē
ITMG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2014. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 31.10.2018