Statistikas tabula

Uzņēmumu darbinieki, kas darbā regulāri lieto datoru un datoru ar interneta pieslēgumu (% no uzņēmumu nodarbināto kopskaita attiecīgajā grupā)

Tabulas kods datubāzē
ITUG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums