Statistikas tabula

Sadarbība ar valsts vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem izmantojot internetu, iedzīvotāju grupu dalījumā (% no iedzīvotāju kopskaita attiecīgajā grupā)

Tabulas kods datubāzē
ITMG140
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Valsts vai pašvaldību elektroniskie pakalpojumi

Valsts vai pašvaldību elektroniskie pakalpojumi ir pakalpojumi, kas pieejami valsts vai pašvaldības iestāžu mājaslapās un kurus iedzīvotāji var izmantot, lai:

  • iesniegtu dažādus dokumentus elektroniski (piemēram,  iesniegtu nodokļu deklarāciju, paziņotu par dzīvesvietas maiņu);
  • uzzinātu informāciju par iedzīvotāju tiesībām (piemēram, sociālajiem pabalstiem, jaunumiem likumdošanā);
  • uzzinātu aktuālo informāciju par personīgajiem dokumentiem (piemēram, identifikācijas karte, dzimšanas apliecība);
  • iegūtu informāciju par valsts izglītības pakalpojumiem (piemēram, bibliotēkas, reģistrēšanās iespējas bērnudārzos, skolās vai citās mācību iestādēs);
  • iegūtu informāciju par valsts veselības pakalpojumiem (piemēram, slimnīcu pakalpojumi).