Preses relīze

2007.gada janvārī Internetu lietoja 84% komersantu ar darbinieku skaitu 10 un vairāk

Centrālās statistikas pārvaldes veiktā apsekojuma1 par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu un e-komerciju komersantu vidū rezultāti liecina, ka 2007. gada janvārī 93% komersantu ar darbinieku skaitu 10 un vairāk savā uzņēmējdarbībā lietoja datoru, bet Internetu - 84% komersantu.

Savukārt komersantu grupā ar 50 un vairāk darbiniekiem datorus komercdarbības nodrošināšanai izmantoja 99%, bet Internetu - 97% šīs grupas komersantu.

Datoru un Interneta lietošana
(attiecīgā gada janvārī, procentos no komersantu kopskaita)

 

Viens no nozīmīgākajiem komunikācijas līdzekļiem saziņai ar klientiem ir uzņēmuma mājas lapa. 2007. gada janvārī komersantu īpatsvars, kuriem bija mājas lapa, sasniedza 38%, kas ir par 5 procentpunktiem vairāk nekā 2006.gada janvārī.

Interneta mājas lapas lietošanas mērķi
(attiecīgā gada janvārī, procentos)

 

no komersantu kopskaita

no komersantiem, kuri lieto Internetu

2005

2006

2007

2005

2006

2007

ar darbinieku skaitu:

10–49

50–249

250+

Komersanti, kuriem ir Interneta mājas lapa

29

33

38

39

43

45

41

61

82

Komersantu Interneta mājas lapa paredzēta šādiem mērķiem: produkcijas mārketingam

26

29

34

36

37

41

37

56

75

nodrošināt pieeju produktu katalogam un cenrādim

15

16

18

21

21

21

19

29

37

nodrošināt produkcijas apkalpošanu pēc pārdošanas

2

5

5

3

6

6

6

9

11

 

Kā viens no informācijas sabiedrības attīstību raksturojošiem rādītājiem jāatzīmē komersantu īpatsvars, kuriem ir platjoslas Interneta pieslēgums. Platjoslas pieslēgums2 nodrošina lielāku datu pārraides ātrumu un piekļuvi Internetam tiešsaistes režīmā, tādēļ tas ir svarīgs faktors dažādu pakalpojumu izmantošanai Internetā. 2007. gada janvārī 55% komersantu bija pieejams platjoslas pieslēgums. Dati liecina - jo lielāks ir uzņēmums, jo lielāka iespēja, ka tam ir platjoslas pieslēgums Internetam. Tā, piemēram, komersantu grupā ar 250 vai vairāk strādājošajiem 80% lietoja platjoslas Internetu.

Platjoslas pieslēgums un Interneta lietošana
(2007. gada janvārī, procentos no komersantu kopskaita attiecīgajā grupā)

 

Visbiežāk komersanti Internetā lietoja banku un finanšu pakalpojumus – 76%, veica tirgus izpēti un analīzi – 47%, kā arī to lietoja apmācībai un izglītībai – 32%.

Galvenie Interneta lietošanas mērķi3
(2007.gada janvārī, procentos)


Interneta lietošana atvieglo sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm. 2007.gada laikā 44% komersantu lietoja Internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldības iestādēm. Šis rādītājs pēdējo divu gadu laikā pieaug vidēji par 5 procentpunktiem gadā.

Interneta izmantošana sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām
(procentos)

no komersantu kopskaita

no komersantiem, kuri lieto Internetu

2005

2006

2007

2005

2006

2007

ar darbinieku skaitu:

10–49

50–249

250+

Pavisam

34

39

44

48

50

53

50

66

86

Informācijas iegūšanai

32

37

41

44

46

49

46

62

84

Veidlapu lejuplādēšanai

30

35

40

40

44

48

45

61

82

Aizpildīto veidlapu iesniegšanai

15

21

26

21

26

31

27

45

71

 

Viens no Interneta pielietojuma veidiem ir preču un pakalpojumu pirkšana vai pārdošana tiešsaistē jeb elektroniskā tirdzniecība (e-komercija). 2006. gada laikā 13% komersantu iegādājās preces vai pakalpojumus Internetā, bet tikai 3% komersantu Internetu izmantoja preču vai pakalpojumu pārdošanai tiešsaistē.

E-komercijas attīstība
( procentos no komersantu kopskaita attiecīgajā grupā)

Komersantu īpatsvars, kas gada laikā veikuši pirkumus Internetā

Komersantu īpatsvars, kas gada laikā pārdevuši preces vai pakalpojumus Internetā

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Komersanti ar darbinieku skaitu 10 un vairāk

7.1

11.9

13.2

1.6

2.9

3.3

tai skaitā:

ar darbinieku skaitu 10–49

6.4

10.9

12.4

1.4

2.8

2.9

ar darbinieku skaitu 50–249

9.0

16.3

16.5

2.8

3.6

5.0

ar darbinieku skaitu 250 un vairāk

16.4

18.5

23.3

2.2

3.2

6.2

 

Jāatzīmē, ka 2006.gada tiešsaistes pirkumu īpatsvars bija tikai 2,2% no kopējā preču un pakalpojumu pirkumu apjoma, bet Internetā pārdoto preču un pakalpojumu īpatsvars veidoja 1,4% no kopējā apgrozījuma.

Plašāka informācija par apsekojuma “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu un e-komerciju komersantu vidū” rezultātiem būs pieejama oktobrī izdotajā publikācijā, kā arī Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā.

Savukārt decembrī tiks izdots datu krājums “Informācijas sabiedrība Latvijā”.

__________________________
1 Šāds apsekojums pēc vienotas metodoloģijas tika veikts katrā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī. Visās ES dalībvalstīs tika apsekoti komersanti ar darbinieku skaitu 10 un vairāk. Iegūtie rezultāti ir savstarpēji salīdzināmi visās ES valstīs.
Platjoslas pieslēgums atbilstoši apsekojuma definīcijai ietver sevī vadu risinājumus, izmantojot xDSL un citus fiksētos pieslēgumus (piemēram, kabeļmodema, optiskā kabeļa risinājumus u.c.)
Nav iekļauti dati par uzņēmumiem, kas nodarbojas ar finanšu starpniecību.

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tālr.67366726
Nataļja Zvonkova

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi