Preses relīze

2007. gada pavasarī tiks veikts kārtējais apsekojums “Datoru un Interneta lietošana mājsaimniecībās”

Jau 4. gadu pēc kārtas Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu veic mājsaimniecību apsekojumu “Datoru un Interneta lietošana mājsaimniecībās”, kura galvenais mērķis ir iegūt datus par mājsaimniecību piekļuves iespējām Internetam, tā pieslēgumu veidiem un izmantotajām ierīcēm pieslēguma nodrošināšanai. No iedzīvotājiem tiks iegūti dati par šo tehnoloģiju lietošanas biežumu, izmantošanas vietām, Internetā veiktajām aktivitātēm, pirkumiem Interneta veikalos, iemaņām darbā ar datoru u. tml. Apsekojuma rezultātā iegūtie dati par datoru un Interneta lietošanu mājsaimniecībās tiks apkopoti pēc to sastāva un ienākumu līmeņa, kā arī sadalījumā pa reģioniem, bet dati par iedzīvotājiem, kas izmanto šīs tehnoloģijas, sadalīti dažādās vecuma grupās, pēc dzimuma, izglītības līmeņa, nodarbinātības un pa reģioniem.

Šāds apsekojums pēc vienotas metodoloģijas tiek veikts visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, tāpēc iegūtie apsekojuma rezultāti būs salīdzināmi ne tikai ar rezultātiem iepriekšējos gados, bet arī ar citu ES dalībvalstu rezultātiem.

Pirms pētījuma veikšanas mājsaimniecībām tiek izsūtīta paziņojuma vēstule ar iespējamo laiku, kad intervija varētu notikt, un neliels informatīvs buklets, kur tiek izskaidrots apsekojuma mērķis, norise, apsekojuma datu izmantošana un informācija par datu konfidencialitāti. Respondents, zvanot pa vēstulē norādīto telefonu, var sarunāt sev piemērotāku intervijas datumu un laiku. Intervētāji, ierodoties mājsaimniecībās, uzrādīs dienesta apliecību ar fotogrāfiju, uzdos aptaujas anketā paredzētos jautājumus un sniegtās atbildes ierakstīs veidlapā.

Aptaujājamās mājsaimniecības tika atlasītas ar nejaušas izlases metodes palīdzību. Katrai mājsaimniecībai un tajā esošajām personām tiek piešķirts kods, un turpmākā apsekojuma gaitā individuāla informācija par personām netiks izmantota un nebūs identificējama.

Apsekojuma rezultātā iegūtie kopsavilkumu dati ir informācijas avots par situāciju informācijas sabiedrības nozarē, un tiks izmantoti, lai plānotu Interneta pielietošanas iespējas un ar to saistīto ekonomisko un sociālo procesu attīstību. Rezultāti tiek publicēti datu krājumā “Informācijas sabiedrība Latvijā”, CSP mājas lapas datu bāzē, Latvijas statistikas gadagrāmatā. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju raksturojošie statistikas dati ir pieejami arī Eurostat mājas lapas datu bāzē (www.eurostat.cec.eu.int).

CSP aicina mājsaimniecības būt atsaucīgām un pretimnākošām, aktīvi sadarboties ar intervētājiem, jo kvalitatīvu datu iegūšanai ir svarīga katra iedzīvotāja atbilde.

Pēc apsekojuma datu apkopošanas un analīzes jau oktobra vidū ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs iepazīties ar rezultātiem CSP mājas lapā (www.csb.gov.lv). Jau pašlaik tajā var apskatīt iepriekšējos gados veikto apsekojumu rezultātus.

Saskaņā ar Latvijas un ES individuālo datu aizsardzības likumiem respondentu sniegtā informācija netiks publiskota, bet izmantota tikai vispārīgā, apkopotā veidā, kas pilnībā izslēgs iespēju identificēt katra atsevišķi ņemta iedzīvotāja sniegtos datus.

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tālr. 7366725
Ineta Kromane

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi