Preses relīze

2008. gada janvārī internetu lietoja 86% komersantu

Eiropas Savienībā katru gadu tiek veikts apsekojums par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu uzņēmumos, kuru darbinieku skaits ir 10 vai vairāk nodarbinātie. Lielākā daļa jautājumu tika uzdoti par stāvokli uz 2008. gada janvāri, bet daži rādītāji, piemēram, par sadarbību ar valsts vai pašvaldību iestādēm un e-komerciju attiecas uz 2007. gadu.
Apsekojuma rezultāti liecina, ka 2008. gada janvārī 93% komersantu savā uzņēmējdarbībā lietoja datoru, bet internetu - 86% komersantu.

Datoru, interneta un mājaslapas izmantošana (attiecīgā gada janvārī, procentos no komersantu kopskaita)

Interneta mājaslapas izmantošanas mērķi (attiecīgā gada janvārī, procentos no komersantu kopskaita attiecīgajā grupā)

pavisam

tai skaitā komersanti ar darbinieku skaitu:

2007

2008

10–49

50–249

250+

Komersanti, kuriem ir interneta mājaslapa

38

41

36

62

87

   nodrošināt pieeju produktu katalogam un cenrādim

21

29

25

42

56

   veikt pasūtījumus vai rezervāciju tiešsaistē

10

9

13

17

   piedāvāt īpašu saturu regulāriem mājas lapas apmeklētājiem

9

8

15

13

   iespēja aplūkot darba piedāvājumus vai aizpildīt darba pieteikumus tiešsaistes režīmā.

9

7

18

38

Platjoslas pieslēgums nodrošina lielāku datu pārraides ātrumu un piekļuvi internetam tiešsaistes režīmā. 2008. gada janvārī 60% komersantu lietoja platjoslas pieslēgumu, tai skaitā grupā ar 250 un vairāk strādājošajiem šo pieslēgumu lietoja 87% komersantu.

Platjoslas pieslēgums un interneta lietošana (2008. gada janvārī, procentos no komersantu kopskaita attiecīgajā grupā)

2007. gadā 54% komersantu ir lietojuši internetu saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm. Tas ir par 10 procentpunktiem vairāk nekā 2006.gadā.

Interneta izmantošana sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (procentos no komersantu kopskaita attiecīgajā grupā)

2004

2005

2006

2007

tai skaitā ar darbinieku skaitu:

10–49

50–249

250+

Pavisam

34

39

44

54

49

72

89

    Informācijas iegūšanai

31

35

41

50

45

69

88

    Veidlapu lejuplādēšanai

29

34

40

49

44

67

85

   Aizpildīto veidlapu iesniegšanai

15

20

26

38

34

58

78

Viens no interneta pielietojuma veidiem ir preču un pakalpojumu pirkšana vai pārdošana tiešsaistē jeb elektroniskā tirdzniecība (e-komercija). 2007. gada laikā 17% komersantu iegādājās preces vai pakalpojumus internetā. Tikai 7% komersantu izmantoja internetu preču vai pakalpojumu pārdošanai tiešsaistē.

E-komercijas attīstība (procentos no komersantu kopskaita attiecīgajā grupā)

Komersantu īpatsvars, kas gada laikā veikuši pirkumus internetā

Komersantu īpatsvars, kas gada laikā pārdevuši preces vai pakalpojumus internetā

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Ar darbinieku skaitu 10 un vairāk

12

13

17

3

3

7

     tai skaitā:

 

 

   ar darbinieku skaitu 10–49

11

12

17

3

3

6

   ar darbinieku skaitu 50–249

16

17

21

4

5

9

   ar darbinieku skaitu 250 un vairāk

18

24

25

3

6

10

2007. gadā tiešsaistes pirkumu īpatsvars bija 5.0% no kopējā preču un pakalpojumu pirkumu apjoma, bet internetā pārdoto preču un pakalpojumu īpatsvars veidoja 5.2% no kopējā apgrozījuma.

Plašāka informācija par apsekojuma “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu un e-komerciju komersantu vidū” rezultātiem ir pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā – datu bāzēs.

Savukārt decembrī tiks izdots datu krājums “Informācijas sabiedrība Latvijā”.

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tālr.67366726
Nataļja Zvonkova

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi