Preses relīze

Tiks veikts kārtējais apsekojums “Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās”

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) no aprīļa līdz jūnijam veiks ikgadējo apsekojumu “Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās”. Tā ietvaros tiks aptaujātas mājsaimniecības, kurās dzīvo vismaz viena persona vecumā no 16 līdz 74 gadiem. Mājsaimniecības tika atlasītas ar nejaušas izlases metodes palīdzību. Respondentu sniegtā informācija netiks publiskota, bet izmantota tikai vispārīgā, apkopotā veidā, kas pilnībā izslēgs iespēju identificēt katra atsevišķi ņemta iedzīvotāja sniegtos datus. Tas tiks nodrošināts katrai mājsaimniecībai piešķirot kodu, un turpmākā apsekojuma gaitā individuāla informācija par personām netiks izmantota un nebūs identificējama. Daļa interviju norisināsies klātienē, taču gandrīz puse notiks telefoninterviju veidā.

Iedzīvotājiem tiks uzdoti jautājumi par datora un interneta lietošanas biežumu, izmantošanas vietām, internetā veiktajām aktivitātēm, pirkumiem interneta veikalos u.tml. Šogad ir paplašināta sadaļa par pirkumiem interneta veikalos, piemēram, sarežģījumi un motivācija veikt pirkumus internetā u.c. Tiks noskaidrots arī tas, vai patērētāji zina par savām tiesībām, iepērkoties interneta veikalos.

Pirms pētījuma veikšanas mājsaimniecībām tiks izsūtīta paziņojuma vēstule un informatīvs buklets. Klātienes interviju gadījumā, respondents, zvanot pa vēstulē norādīto telefonu, varēs sarunāt sev piemērotāku intervijas datumu un laiku. Intervētāji, ierodoties mājsaimniecībās, uzrādīs dienesta apliecību ar fotogrāfiju un uzdos aptaujas anketā paredzētos jautājumus. Telefoninterviju gadījumā mājsaimniecībai tiks piezvanīts, un anketas jautājumi tiks uzdoti telefoniski. Intervija ilgs vidēji no 20 līdz 40 minūtēm atkarībā no mājsaimniecības locekļu skaita.

Jau pašlaik visi interesenti var apskatīt iepriekšējos gados veikto apsekojumu rezultātus datu krājumā “Par informācijas sabiedrību Latvijā”, CSP mājas lapas datubāzē www.csb.gov.lv un Latvijas statistikas gadagrāmatā. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju raksturojošie statistikas dati ir pieejami arī Eurostat mājas lapas datu bāzē (www.eurostat.cec.eu.int).

CSP aicina mājsaimniecības būt atsaucīgām un pretimnākošām, aktīvi sadarboties ar intervētājiem, jo kvalitatīvu datu iegūšanai ir svarīga katra iedzīvotāja atbilde.

Jau oktobra vidū ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs iepazīties ar rezultātiem CSP mājas lapā.

Apsekojums tiek veikts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tālr.67366725
Ineta Kromane

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi