Preses relīze

99 % uzņēmumu un 85,4 % mājsaimniecību pieejams internets

COVID-19 izraisītā ārkārtas stāvokļa dēļ iedzīvotāji un uzņēmumi pārorientējas uz attālināto darbu, kura nodrošināšanai interneta pieejamība ir būtisks faktors. Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) ikgadējās aptaujas par informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) lietošanu uzņēmumos un mājsaimniecībās rāda, ka interneta pieejamība katru gadu turpina pieaugt. 2019. gadā 99 % uzņēmumu1 un 85,4 % mājsaimniecību bija pieejams internets.

2019. gadā internets biežāk bija pieejams Latvijas pilsētu mājsaimniecībās (87,6 %), bet lauku teritorijās  –  80,2 % mājsaimniecību. Visbiežāk internets ir pieejams Rīgas reģiona (89,8 %) un Zemgales reģiona (86,8 %) mājsaimniecībās, bet visretāk – Latgales reģiona mājsaimniecībās (77,8 %).

Savukārt interneta pieejamība mājsaimniecībās ar bērniem ir būtiska, lai nodrošinātu sekmīgu tālmācības procesu. 2019. gada apsekojuma dati rāda, ka internets pieejams 98,1 % mājsaimniecību ar bērniem. 

Būtisks aspekts darbam no mājām ir ierīces, kuras izmanto interneta piekļuvei. 2019. gadā 61,3 % uzņēmumu nodrošināja savus darbiniekus ar portatīvajām ierīcēm, kurām ir piekļuve mobilajam interneta tīklam. Visbiežāk darbiniekus ar šādām ierīcēm nodrošina uzņēmumi, kuri darbojas informācijas un komunikāciju pakalpojumu nozarē (75,3 %), elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas, ūdensapgādes, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozarē (74,6 %) un profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē (70,3 %).

Laikā, kad iedzīvotājiem slēgtas valsts, pašvaldību vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju klientu apkalpošanas vietas, būtiska būs šo iestāžu spēja nodrošināt pakalpojumu sniegšanu attālināti. Pēdējo trīs gadu aptauju dati rāda, ka iedzīvotāji aizvien biežāk izmantojuši internetu, lai aizpildītu valsts, pašvaldību vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veidlapas, piemēram, VID, CSP veidlapas, lai reģistrētu bērnu bērnudārzā, pieteiktos studijām augstskolā u.c. 2017. gadā 38,5 % iedzīvotāju norādīja, ka šādas veidlapas aizpildījuši, bet 2019. gadā, tādu bija jau 55,5 %.

Laikā, kad sabiedriskas vietas nav ieteicams bieži apmeklēt, iedzīvotāji biežāk var izmantot internetu pārtikas preču vai medikamentu iegādei. 2019. gadā 18,7 % iedzīvotāju2 izmantoja internetu, lai iegādātos pārtikas preces, savukārt 5,7 % – medikamentus. Biežāk (15,6 %) medikamentus internetā iegādājās tieši seniori (65-74 gadi), bet pārtiku – iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem (23,7 %).

Būtiska varētu būt dažādu brīvā laika pavadīšanai nepieciešamu lietu iegāde internetā, piemēram, filmas vai mūziku 2019. gadā iegādājās 8,6 % iedzīvotāju, bet grāmatas, žurnālus vai avīzes – 7,2 %. Sievietes biežāk (8,4 %) nekā vīrieši (5,7 %) iegādājās grāmatas, žurnālus vai avīzes, kamēr vīrieši biežāk (9,3 %) nekā sievietes (8,1 %) iegādājās filmas vai mūziku.

Būtiska būs uzņēmumu spēja piedāvāt savas preces vai pakalpojumus pārdot internetā. Apsekojuma dati liecina, ka 2018. gadā 13,8 % uzņēmumu pārdeva savas preces vai pakalpojumus internetā vai citos datortīklos. 10,9 % to darīja, izmantojot interneta mājaslapu vai mobilo aplikāciju.

IKT lietošanas aptaujas veiktas 2019. gada sākumā, un tajos aptaujāti 2 742 uzņēmumu ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk un 5 219 iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 74 gadiem.

Plašāka informācija par Informācijas sabiedrības statistikas rādītājiem un apsekojuma metodoloģiju pieejama CSP datubāzē sadaļā Zinātne un IKT”

 

1Aptaujā iekļauti uzņēmumi ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk šādās saimnieciskās darbības jomās: apstrādes rūpniecība, elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, ūdensapgāde, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošana un sanācija, būvniecība, tirdzniecība, viesnīcas un restorāni, transports un uzglabāšana, informācijas un komunikācijas pakalpojumi, operācijas ar nekustamo īpašumu, profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība, datoru un sakaru iekārtu remonts.

2No iedzīvotājiem, kuri veica pirkumus internetā pēdējo 12 mēnešu laikā

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Pēteris Nalivaiko

Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
E-pasts: Peteris.Nalivaiko@csb.gov.lv
Tālr.: 67366869

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi