Statistikas tēmas

Datoru un interneta lietošana

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Internets ir 79 % mājsaimniecību

Internets ir 79 % mājsaimniecību

2017. gadā internets ir 79 % mājsaimniecību, savukārt 2007. gadā internets bija vien 51 % mājsaimniecību. 2017. gadā gandrīz visās mājsaimniecībās (77 %) ir platjoslas interneta pieslēgums. Pēdējo piecu gadu laikā šis rādītājs pieaudzis par 10 procentpunktiem.

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes