Statistikas tēmas

Datoru un interneta lietošana

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas lieto gandrīz visi Latvijas uzņēmumi

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas lieto gandrīz visi Latvijas uzņēmumi

- interneta, datoru lietošana, mākoņdatošana, tīmekļa vietne

Internets ir 82 % mājsaimniecību

Internets ir 82 % mājsaimniecību

- interneta izmantošana, pirkumu veikšana

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes