Statistikas tabula

Vides preču un pakalpojumu ražošana, pievienotā vērtība, eksports un nodarbinātība pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
VIG130
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti