Statistikas tabula

Vides preču un pakalpojumu ražošana, pievienotā vērtība, eksports un nodarbinātība pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (milj. euro)

VIG130
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 16.02.2021