Statistikas tabula

Vides aizsardzības pakalpojumu piedāvājums (ražošana) pa vides aizsardzības darbību klasēm un institucionālajiem sektoriem (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
VIG120
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti