Statistikas tabula

Materiālu plūsmas konti - indikatori (tūkst.tonnu)

VIG100
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.02.2020