Statistikas tabula

Materiālu plūsmas konti - iekšzemes ieguve (tūkst. tonnu)

VIG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 24.10.2019
Par 2019. gadu 26.10.2020