Statistikas tabula

Gaisa emisiju konti (NACE 2.red.)

VIG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 07.11.2019