Statistikas tabula

Gaisa emisiju konti (NACE 2.red.)

Tabulas kods datubāzē
VIG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2015. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2016. gadu 09.11.2018