Statistikas tabula

Gaisa emisiju konti (NACE 2.red.)

Tabulas kods datubāzē
VIG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti