Statistikas tabula

Vides nodokļi pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (milj.euro)

Tabulas kods datubāzē
VIG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti