Statistikas tabula

Vides nodokļi pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (milj.euro)

Tabulas kods datubāzē
VIG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2015. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2016. gadu 31.10.2018