Statistikas tabula

Kārtējās izmaksas vides aizsardzībai pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (tūkst. euro, bez PVN)

VIG051
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti