Statistikas tabula

Investīcijas un kārtējās izmaksas vides aizsardzībai pa vides jomām (tūkst. euro bez PVN)

Tabulas kods datubāzē
VIG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti