Statistikas tabula

Gaisa piesārņojošo vielu emisijas no stacionāriem avotiem pilsētās (vidēji uz 1 hektāru pilsētas zemju; tonnās)

VIG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 30.09.2020