Statistikas tabula

Kaitīgo vielu izmeši atmosfērā no stacionāriem avotiem (tūkst. tonnu)

Tabulas kods datubāzē
VIG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti