Statistikas tabula

Kaitīgo vielu izmeši atmosfērā no stacionāriem avotiem (tūkst. tonnu)

Tabulas kods datubāzē
VIG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 20.08.2018