Statistikas tabula

Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā

GZG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada septembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada oktobri 20.11.2019
Par 2019. gada novembri 20.12.2019