Statistikas tabula

Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā

Tabulas kods datubāzē
GZG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada oktobri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada novembri 20.12.2018