Statistikas tabula

Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās pilsētās

Tabulas kods datubāzē
GZG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti