Statistikas tabula

Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās pilsētās

Tabulas kods datubāzē
GZG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada oktobri 20.11.2018