Statistikas tabula

Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās

GZ010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada janvāri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada februāri 20.03.2020
Par 2020. gada martu 20.04.2020
Par 2020. gada aprīli 21.05.2020
Par 2020. gada maiju 22.06.2020
Par 2020. gada jūniju 20.07.2020
Par 2020. gada jūliju 21.08.2020
Par 2020. gada augustu 21.09.2020
Par 2020. gada septembri 21.10.2020
Par 2020. gada oktobri 20.11.2020
Par 2020. gada novembri 21.12.2020