Statistikas tabula

Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās

Tabulas kods datubāzē
GZ010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada oktobri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada novembri 20.12.2018