Statistikas tabula

Lielākie ezeri

Tabulas kods datubāzē
GZG050
Ezers
Dabiska ūdenstilpe sauszemes padziļinājumā (ezerdobē) ar palēninātu ūdens apmaiņu.