Statistikas tabula

Administratīvais iedalījums un platība 2017. gada sākumā

Tabulas kods datubāzē
GZG011
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gadu