Publikācija

Latvijas vide skaitļos 2019. gadā: klimata pārmaiņas, dabas resursi un vides kvalitāte

Statistikas datu krājumā sniegta informācija par investīciju izlietojumu un kārtējām izmaksām dabas resursu un apkārtējās vides aizsardzībai (izlases apsekojuma dati), par piesārņojošo vielu izplūdi atmosfērā no stacionārajiem avotiem, vides kvalitāti, par klimata pārmaiņām, siltumnīcefekta gāzu emisijām, energoresursu patēriņu, par dabas resursiem un to izmantošanu (materiālu plūsmām, resursu efektivitāti), mežsaimniecību un atkritumu apsaimniekošanu 2019. gadā.

Dati ir salīdzināmi ar iepriekšējiem gadiem, kā arī atsevišķi rādītāji publicēti arī sadalījumā pa pilsētām. Informācijas sagatavošanā par gaisa aizsardzību, vides kvalitāti, gaisa emisiju kontiem, kā arī sadzīves un bīstamajiem atkritumiem izmantoti Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
67
Periodiskums
Ikgadējs
Formāts
A4
Valoda
Latviešu, Angļu
Kataloga numurs
2020/22
Ieteikt